Co to jest mikrorachunek podatkowy?
Niektórzy ludzie zastanawiają się, co to jest mikrorachunek podatkowy? Czasem mogli usłyszeć o tym pojęciu w urzędzie skarbowym lub od znajomych, ale możliwe, że do tej pory się z nim nie zetknęli.

Mikrorachunek podatkowy to indywidualne konto podatnika, na które wpłaca on niektóre z podatków. Dzięki temu urzędnicy łatwiej mogą sprawdzić, czy wszystkie należności zostały opłacone w terminie. Wcześniej podatnicy wpłacali należność na jedno konto bankowe podane na stronie internetowej urzędu.

Tym samym pracownik urzędu skarbowego musiał ręcznie sprawdzać, kto dokonał wpłat i przypisywać je konkretnym klientom. Jeśli klient podał zły tytuł wpłaty a środki przelewał z nie swojego konta, trudno było je zlokalizować. Teraz, gdy każdy ma swój mikrorachunek podatkowy jest to o wiele prostsze i dzieje się automatycznie.

Każdy może samodzielnie sprawdzić swój mikrorachunek podatkowy. Wystarczy skorzystać ze strony internetowej podatki.gov i wygenerować numer rachunku na podstawie swoich damych. Od 2020 roku posiadanie mikrorachunku w urzędzie skarbowym jest obowiązkowe, ale mikrorachunek jest bezpłatny.

Na mikrorachunek wpłaca się niedopłatę z tytułu rocznego rozliczenia podatku, ale również podatek od przychodów uzyskiwanych w ciągu roku, np. od wynajmu mieszkania.