Ekonomia, to nauka, która często kojarzy nam się z nużącymi lekcjami przedsiębiorczości, czy nie do końca rozumianymi wykładami o filozoficznej myśli ekonomicznej. Biorąc pod uwagę fakt, że ekonomia to nauka interdyscyplinarna, warto wiedzieć, jak ogromny wywiera wpływ na nasze obecne życie.

Proponowane przez banki lokaty, to stosunkowo młode źródło oszczędzania. Jak każda dziedzina nauki – bankowość również idzie z duchem czasu.
Podział lokat bankowych

Lokata bankowa to pewnego rodzaju konto, którego funkcjonowanie różni się od tradycyjnego rachunku rozliczeniowego. Zakładając lokaty bankowe, dokonujemy umowy z bankiem: my jako klienci wpłacamy określoną sumę, na wyznaczony przez bank czas. Spośród wielu propozycji, lokata zostaje wybierana przez nas, lecz oczywiście możemy sięgnąć porady wyspecjalizowanego doradcy. Oto, lokaty dzielimy na terminowe (krótkoterminowe, długoterminowe), odnawialne/nieodnawialne, lokaty a-vista, rentierskie, standardowe, czy lokaty strukturyzowane. Brzmi skomplikowanie?

Tradycyjna lokata bankowa (standardowa) to forma inwestowania swoich pieniędzy, zrealizowana poprzez podpisanie umowy stron (klient – bank). Lokując, czy też deponując określoną kwotę, pod koniec umowy, bank wypłaca nam kapitał z naliczonymi odsetkami (gdyż to oprocentowanie lokat jest gwarantem zysku).

Rachunek oszczędnościowy z lokatą, to najprostsza definicja lokaty typu a-vista. Mówimy zatem o tym, że lokata a-vista to konto bieżące oraz konto pomocnicze. Zwykle stopa procentowa jest niższa, jak w przypadku lokaty tradycyjnej. Zaletą lokaty tego typu jest możliwość wybierania i wpłacania środków w każdej chwili.

Strukturyzowane lokaty bankowe, to rodzaj lokat mieszanych. Strukturyzowane lokaty bankowe charakteryzują się dwoma podziałami: bezpieczne inwestowanie poprzez lokatę tradycyjną, czy obligacje oraz bardzo ryzykowne inwestowanie poprzez fundusze czy opcje. Dwie skrajności, tzw. struktury budują pojęcie lokaty strukturyzowanej. Oznacza to, że mamy szansę na osiągnięcie zysku, lecz również świadomość utraty całej inwestowanej kwoty.

Rentierskie lokaty bankowe to mało popularne lokaty, a szkoda, gdyż bardzo korzystne dla klienta. Zasada jest prosta: lokata jest otworzona i działa bez przerwy, to znaczy, gdy wpłacona zostaje dana kwota, klient ma stały dostęp do naliczanych odsetek. Operujemy samymi odsetkami, nie naruszając kapitału, czyli sumy wyjściowej. Rentierska lokata bankowa jest lokatą terminową.
Lokaty elastyczne

Istnieją także lokaty progresywne, to znaczy, że umowa między Klientem a bankiem, umożliwia dopłacanie do zdeponowanej już kwoty. Oprocentowanie lokaty progresywnej rośnie, razem z wysokością dopłaconej kwoty.

Śmiało można rzec, że lokaty bankowe to świetne rozwiązania dla tych, którzy dysponują dużymi pieniędzmi ale również dla tych, trochę mniej zamożniejszych Klientów. Pozwalają na zamrożenie środków (dzięki czemu nie zostaną wydane na ?byle co?), a zarobią na siebie o dodatkowe odsetki.

Decyzja zależy tylko od tego, czy jest się w posiadaniu zbędnej gotówki, oraz chęci oszczędzania. Mimo złej kondycji na rynku, wysokiego bezrobocia, znajdą się tacy, którzy umiejętnie gospodarują i zarządzają finansami domowymi. Ofert bankowych jest co nie miara – należy tylko dokonać odpowiedniego dla siebie wyboru.