Każdy inwestor zapewne chociaż raz w życiu doznał sytuacji, w której nie mógł wykonać należycie wszystkich zleceń z powodu braku czasu. W takiej sytuacji kontrahenci są niezadowoleni, często po takich wydarzeniach rola przedsiębiorcy na rynku znacząco słabnie. Aby się przed tym ustrzec, doskonale jest znaleźć zastępcę, który z łatwością odciąży nas od obowiązków. Nie sposób nie wskazywać zalet, które wynikają z takiego rozwiązania. Przede wszystkim jest to duża oszczędność czasu, a nie traci się całego zysku. Powiernictwo inwestycyjne jest zarazem procederem bardzo bezpiecznym, ponieważ jego skuteczność zagwarantowana jest licznymi przepisami prawnymi, które za swój pierwszoplanowy cel uważają bezpieczeństwo obrotu prawnego. Z takiego stanu rzeczy będzie zadowolony także zamawiający, ponieważ nie dojdzie do przesunięć realizacji projektu budowlanego w czasie. Dzięki temu będzie mógł się cieszyć własnym domem lub mieszkaniem w ustalonym z głównym inwestorem terminie, wskazanym w umowie.