Rozliczenie podatku
Rozliczenia podatkowe Kraków to coroczny obowiązek wszystkich Polaków, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągali przychody. Osoby niepracujące nie muszą składać zeznania podatkowego. Jeśli zaś są w związku małżeńskim z osobą pracującą, mogą rozliczać się wspólnie.

Co roku, do końca lutego, każdy pracodawca musi przysłać swojemu pracownikowi druk PIT-11. To podstawowa informacja o przychodach, dochodach, a także kosztach. Z niej wiemy też o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. PIT-11 stanowi podstawę do rozliczenia.

Wszyscy podatnicy mają na rozliczenie kolejne dwa miesiące, czyli do 30 kwietnia. W tym roku z uwagi na wolne dni, swój PIT w urzędzie skarbowym można złożyć do 2 maja.

Aby się rozliczyć nie trzeba składać zeznania osobiście. Można skorzystać z aplikacji, którą już kilka lat temu przygotowało ministerstwo zdrowia i rozliczyć się online. To prosta forma rozliczenia. Wystarczy jedynie wybrać odpowiedni dokument i wpisać wszystkie dane. Program samodzielnie obliczy należny roczny podatek i poda informację o podatku.

Podatnik może mieć nadpłatę, wtedy otrzymuje z urzędu zwrot lub niedopłatę i wtedy sam musi zapłacić należny podatek.

Większość Polaków rozlicza się na podstawie druku PIT-36 lub PIT-37.