Jakie podatki opłaca spółka komandytowa
Na początku należy wyjść od wytłumaczenia czym jest spółka komandytowa. Jest to osobowa spółka handlowa, która posiada zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych. Zgodnie z prawem spółka taka może nabywać prawa i zaciągać różne zobowiązania. Spółka ta charakteryzuje się członkostwem, jest dobra w sytuacji gdy jedna osoba chce prowadzić w sposób faktyczny spółkę, a druga chce tylko zapewnić wkład finansowy do spółki. Najmniejsza liczba wspólników, która może założyć spółkę komandytową to dwie osoby, przy czym jedna jest komandytariuszem, a druga komplementariuszem.

Spółka komandytowa podatki – od 1 stycznia 2022 roku spółki te mają obowiązek płacenia podatku od uzyskanego dochodu (CIT) według stawki 9% lub 19%. Pierwszy z przypadków dotyczy sytuacji, gdy przychód spółki w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 2 mln euro brutto, a w bieżącym 2 mln euro netto. Druga sytuacja następuje w momencie posiadania statusu małego podatnika. Inna sytuacja dotyczy spółek, które prowadzą działalność innowacyjną – mogą korzystać z opodatkowania stawką 5% w ramach IP Box.

Co do wypłat zysków. Są one również opodatkowane stawką 19%, natomiast po spełnieniu odpowiednich warunków można skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Dochody wspólników spółki komandytowej również są opodatkowane, lecz podatkiem PIT.